Polityka plików cookie (ciasteczek)

Niniejsza polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do witryn (stron) internetowych, których operatorem jest NORDIC DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: witrynami).

1.       Przez pliki COOKIES (z jęz. ang. „ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe) ściągane i przechowywane na komputerze (lub innym urządzeniu końcowym), służące do rejestrowania odwiedzin i do korzystania z witryn. Pliki te pozwalają rozpoznać komputer (lub inne urządzenie końcowe) użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę, dostosowując ją jednocześnie do preferencji danego użytkownika. COOKIES zazwyczaj zawierają nazwę witryny ich pochodzenia, czas przechowywania ich na komputerze (lub innym urządzeniu końcowym) oraz unikalny numer.

2.       Pliki COOKIES wykorzystywane są przede wszystkim w celu dostosowania zawartości witryn do preferencji użytkownika oraz usprawnienia korzystania z witryn. Pliki COOKIES w pozwalają na identyfikację komputera (lub innego urządzenia) użytkownika witryny i odpowiednio ją wyświetlić, pod kątem preferencji danego użytkownika. Ponadto pliki COOKIES mogą służyć do opracowywania statystyk danej witryny (celem identyfikacji preferencji użytkowników), utrzymywania sesji użytkowników witryn (jeżeli do korzystania z witryny konieczne jest zalogowanie się) oraz przekazywania użytkownikom treści reklamowych pod kątem ich zindywidualizowanych preferencji.

3.       W ramach witryn mogą być wykorzystywane różne rodzaje plików COOKIES, a w szczególności: 1) pliki COOKIE umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryn (np. uwierzytelniające pliki COOKIE); 2) pliki COOKIE służące zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom witryn oraz jego ich administratorowi; 3) pliki COOKIE służące do opracowywania statystyk danej witryny; 4) pliki COOKIE umożliwiające zachowanie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika witryny, 5) pliki COOKIE umożliwiające przesyłanie użytkownikom treści reklamowych pod kątem ich zindywidualizowanych preferencji.

4.       Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików COOKIES mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane pozostają zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5.       Przeważnie oprogramowanie służące do przeglądania witryn (tzw. przeglądarki stron WWW) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików COOKIES na komputerze (lub innym urządzeniu końcowym). Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika. Oprogramowanie może albo blokować automatyczną obsługę plików COOKIES w ustawieniach oprogramowania albo informować o ich każdorazowym przesłaniu na komputer (lub inne urządzenie końcowe) użytkownika. Szczegółowe informacje w/w zakresie dostępne są standardowo w ustawieniach oprogramowania.

6.       Wyłączenie stosowania plików COOKIES (o którym mowa w punkcie poprzedzającym) może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach witryn (np. wymagających zalogowania się). Wyłączenie stosowania plików COOKIES nie powoduje braku możliwości wyświetlania treści zamieszczanych na witrynach, z zastrzeżeniem uwagi, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

7.       W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Plików COOKIE, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych postanowień.